De vereniging

De Stichting Prof. Dr. C. De Bruyne is een Gentse vereniging met grote uitstraling in de Vlaamse regio, en dit sinds 1967.

Samengevat is de doelstelling van de Stichting : bijdragen tot de culturele en maatschappelijke ontplooiing van haar leden door het organiseren van voordrachten met politieke personaliteiten uit binnen- en buitenland, het organiseren van economische studiereizen en culturele activiteiten.

Tevens is de Stichting een uitgelezen forum voor contacten en uitwisselingen met buitenlandse verenigingen.

De Stichting mocht reeds talrijke Eerste Ministers, partijvoorzitters, prominente bedrijfsleiders, voorzitters van werkgevers- en vakorganisaties en voorzitters van internationale instellingen verwelkomen. Voordrachten die niet zelden de media haalden.

Art. 4 van de statuten: De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de culturele en maatschappelijke ontplooiing van haar leden en haar genodigden. Daartoe kan de vereniging lezingen, seminaries en studiereizen inrichten gewijd aan actuele, politieke, morele, economische, sociale en culturele onderwerpen. Zij kan daarvoor de nodige contacten leggen met de sociaal-economische middens in binnen- en buitenland.

Prof. De Bruyne

Prof. Dr. Camille De Bruyne
(1861-1937)

Prof. Dr. De Bruyne promoveerde met grote onderscheiding tot doctor in de natuurwetenschappen in 1885 aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij werd achtereenvolgens assistent, werkleider, buitengewoon hoogleraar, gewoon hoogleraar en Rector (1908) aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij leverde pionierswerk inzake onderwijs en onderzoek op het gebied van de biogeografie (inz. de plantengroei in de duinvalleien).

Op politiek vlak was hij achtereenvolgens liberaal gemeenteraadslid van Gent, Schepen van Onderwijs en lid van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen.

Als professor, als politicus, als mens heeft hij een diepe indruk gelaten bij al wie hem heeft gekend.

Bezield met dezelfde idealen van verdraagzaamheid, broederlijkheid en Vlaams cultureel bewustzijn, werd onze Stichting in 1950 naar deze eminente Vlaming genoemd.

Het bestuur

Voorzitter: Frank De Palmenaer

Onder-voorzitter:Lorenzo Terrière

Bestuursleden:Feliciaan De Palmenaer, Karel Peeters, Edwig Tange, Pieter-Jan Van de Walle, Simon Van Wijmeersch