Euthanasie: quo vadis
donderdag 23 maart 2017 om 19:30

Namens het bestuur is het ons een groot genoegen u uit te nodigen voor onze volgende activiteit op donderdagavond 23 maart 2017 in het Maaltebruggekasteel met als gastsprekers Prof. Em. Etienne Vermeersch (filosoof), dokter Peter Burvenich (gastro-enteroloog en arts van het palliatief supportteam in het AZ Maria-Middelares) en de heer Ridder Raf De Rycke (voorzitter organisatie Broeders van Liefde).

Met uitzondering van abortus zijn er weinig voorbeelden van ethische thema’s die zoveel discussie losweken als euthanasie. Met de regelmaat van de klok verschijnen opinieteksten waar voor- en tegenstanders hun waarheid zoeken. Zelfs tot ver over onze grenzen heen lokt de liberale visie van ons land over euthanasie heel wat kritiek uit. De vlotheid waarmee euthanasie wordt toegepast en de vragen naar uitbreiding van de euthanasiewet ingeval van levensmoeheid en voor dementerende personen, roepen bij de tegenstanders het beeld op van het hellend vlak.

Een filosoof, een arts en een bestuurder uit de zorgsector zullen in een dialoog vanuit levensbeschouwelijke afwegingen hun visie brengen over dit nog steeds brandend actueel thema.

Programma:

19:30 u.: ontvangst
20.00 u.: inleiding Frank De Palmenaer
20.10 u.: dialoog met Prof. Em. Etienne Vermeersch, dokter Peter Burvenich en de heer Ridder Raf De Rycke
21.30 u.: receptie

Inschrijven verplicht vóór 20 maart 2017: benedicte@kringdebruyne.be - M. +32 475 91 23 48

Maaltebruggekasteel
Inschrijven

Gelieve aan te melden om in te schrijven, of uw inschrijving te zien.