“Vrouwe Justitia, quo vadis ... Bestaat de perfecte moord?” door de heer Jean-Luc Cottyn
dinsdag 09 oktober 2018 om 19:30

Namens het bestuur van Kring De Bruyne is het ons een groot genoegen u uit te nodigen voor onze volgende activiteit op dinsdagavond 9 oktober 2018 in het Maaltebruggekasteel in Gent. Wij verwelkomen graag de heer Jean-Luc Cottyn, gewezen voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, die na een lange carrière terugkeert naar de advocatuur. Hij vindt dat hij als advocaat de mensen beter kan helpen dan als magistraat. Met zijn filantropische instelling wil hij samen met zijn dochter Virginie de zwaksten van de samenleving helpen en wil niet dat er iemand zonder advocaat voor een rechter verschijnt. Sinds de hervorming van de assisenprocedure worden de meeste zaken die vroeger voor het hof van assisen zouden komen, naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Het Arrest van 21 december 2017 van het Grondwettelijk Hof herstelt het Hof van Assisen. In theorie kan een assisenprocedure nog wel, want de grondwet is nog niet aangepast. De heer Jean-Luc Cottyn is voor de afschaffing van assisen. Na meer dan 50 assisenzaken als procureur-generaal geleid te hebben, heeft hij een haat-liefdeverhouding met assisen. In vele assisenzaken kwam hij in botsing met gerechtspsychiaters en ging het keer op keer over de toerekeningsvatbaarheid. Volgens de heer Jean-Luc Cottyn is het in ons land altijd wit of zwart en moet justitie niet zwart-wit redeneren, maar in kleuren. Eén van de andere stokpaardjes van Jean-Luc Cottyn is de problematiek met betrekking tot de niet-ontdekte moorden, ook genoemd de “verdachte overlijdens”. Ieder jaar hebben we in België ongeveer 175 lijken die onterecht de stempel ‘natuurlijk overlijden’ krijgen. Daar zijn vaak moorden bij die niet ontdekt worden omdat de arts die ter plaatse komt de dood vaststelt en niet de doodsoorzaak onderzoekt. Hij pleit voor een wetsdokter die bij ieder overlijden de doodsoorzaak vaststelt. Volgens de heer Jean-Luc Cottyn doet de huidige minister van Justitie, de heer Koen Geens, zijn werk goed. “Op de röntgenfoto van justitie zijn nog wel veel breuken te zien, maar Geens is een goede heelmeester.” Daarenboven heeft onze minister van Justitie, Koen Geens, toegezegd om weldra spreker te zijn op ons podium.

Maaltebruggekasteel
Inschrijven

Gelieve aan te melden om in te schrijven, of uw inschrijving te zien.