Een stad voor mensen. Leefkwaliteit en bereikbaarheid versterken in Gent
woensdag 06 december 2017 om 19:30

Wij verwelkomen graag de Gentse schepen Filip Watteeuw als gastspreker die ons een boeiende uitzetting zal brengen over mobiliteit.

De uiteenzetting zal ingeleid worden door de heer Frank De Palmenaer, voorzitter van de Kring Prof dr. C. De Bruyne, en zal gevolgd worden door een korte toelichting met betrekking tot de impact van de voetgangerszone en de dynamiek van de stad Brussel, door de heer Niels De Luyck van het architectenbureau SumResearch.

Programma:

19.30 u. Ontvangst
20.00 u. Inleiding door Frank De Palmenaer
20.10 u. Lezing door de schepen Filip Watteeuw met aansluitende vragenstelling
21.15 u. Toelichting door Niels De Luyck (SumResearch)
21.30 u. Receptie met een glaasje en een hapje

Maaltebruggekasteel
Inschrijven

Gelieve aan te melden om in te schrijven, of uw inschrijving te zien.